at overføre

at overføre
to transmit

verb


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • overføre — o|ver|fø|re vb., r, overførte, overført …   Dansk ordbog

 • Traducere — Overføre, oversætte …   Danske encyklopædi

 • Antibiotikaresistens — Modstandsdygtig overfor antibiotika. Bakterier kan udvikle resistens overfor antibiotika, det betyder at antibiotika ikke længere påvirker dem. En bakterie der er blevet resistent kan overføre sin resistens til andre bakterier …   Danske encyklopædi

 • Flue — Den almindelige stueflue, musca domestica, kan overføre blandt andet byldepest, kolera og tyfus gennem sin snabel …   Danske encyklopædi

 • Ftp'e — er at overføre filer via datanet med ftp. Note: Kun talesprog …   Danske encyklopædi

 • Internetdomæne — Et internetdomæne henviser til et sted på internettet. dressen http://www.skovprodukter.dk er sammensat af følgende: 1. HTTP angiver den protokol, der bruges til at overføre information. 2. www angiver, at der er tale om en side på World Wide Web …   Danske encyklopædi

 • John Logie Baird — (13. august 1888 14. juni 1946) var den første som opfandt et fungerende tv system som var i stand til at vise billeder i grå nuancer. Baird demonstrerede sit system til the Royal Institution og en journalist fra The Times den 26. januar 1926 i… …   Danske encyklopædi

 • RNA — er en forkortelse for RiboNucleicAcid. RNA består af kæder af nukleinsyre (se DNA) og har forskellige funktioner i cellen. t RNA (t for transporter) bruges til at transportere aminosyrer hen til proteinsyntetiseringen, mens m RNA (m for… …   Danske encyklopædi

 • Scanner — Apparat til at overføre et billede på papir eller på film (lysbillede eller negativ) til digital form, fx som billedfil i TIFF , GIF , JPEG eller PNG format. Et indscannet billede af en tekstside kan viderebearbejdes til tekst på digital form ved …   Danske encyklopædi

 • Transferabel — Som man kan oversætte, overføre …   Danske encyklopædi

 • Transmittere — 1. Overføre. 2. Udsende i radio …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”